Ujian Psikologi

Perkhidmatan Kami

Ujian psikologi adalah satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku manusia dan menerangkannya dengan batuan skala numerical atau sistem kategori. Antara inventori yang disediakan;

  1. Inventori personaliti warna
  2. Inventori personaliti sidek
  3. Inventori minat kerjaya sidek
  4. Inventori stress
  5. Inventori kebimbangan
  6. Big Five Inventory (BFI)
  7. Inventori Gaya Bercinta
  8. dan lain-lain lagi

Sekiranya berminat hubungi hotline PEKAMARA : 03-26134390